"Задужбина je трајан поклон у виду приватне имовине или доброг дела, које задужбинар завештава, за остваривање друштвено корисних циљева, на начин како је он то сам замислио"

Задужбине

Задужбине играју кључну улогу у подршци друштвеним променама и унапређењу заједница широм света.

Оне често омогућавају појединцима и организацијама да оставе трајни позитиван утицај на свет око себе, стварајући одрживе ресурсе за решавање важних друштвених изазова.

Задужбинари

Задужбинари су појединци, породице или организације које оснивају и финансирају задужбине или фондације ради остваривања одређених друштвених, хуманитарних, културних или образовних циљева.

Ови филантропи играју кључну улогу у подржавању различитих иницијатива и доприносе стварању позитивних промена у друштву.