Лука Ћеловић

Лука Ћеловић ( 1854 — 1929), трговац и највећи добротвор Универзитета у Београду, био је један од најбогатијих и најугледнијих људи у Србији свога времена. Био је оснивач и председник Београдске Задруге, члан Управног одбора Народне банке Краљевине Србије, човек који је стару Савамалу, део Београда око железничке станице, претворио у отмен и модеран део града. Уверен да наука и привреда највише значе за напредак сваког народа, још за живота је додељивао награде најбољим студентима, а тестаментом је целокупну своју имовину, процењену на више од педесет милиона ондашњих динара, оставио Београдском Универзитету. Основао је „Задужбину Луке Ћеловића – Требињца, београдског трговца“ 1926. у склопу прославе дана Светог Саве на Београдском универзитету, његово писмо прочитао је тадашњи ректор Павле Поповић. На основу средстава из Ћеловићевог фонда, Универзитет је 1940. почео са штампањем уџбеника, са десет књига у првом колу. Исте године је завршена једна од његових задужбина, петоспратница на углу Крунске и Фердинандове (део кнеза Милоша, данашња адреса Кнеза Милоша 2). После Другог светског рата, његова оставштина је национализована, и већ 75 година студенти и професори немају корист од ње. Њен мали део је уложен у заједничку задужбину под називом „Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.