Милан Кујунџић Абердар

Милан Кујунџић Абердар (1842–1893) песник, филозоф, професор, министар просвете, председник Народне скупштине Србије, дипломата, академик и задужбинар је услед нарушеног здравља 1891. године, одлучио да напише тестамент. Српској краљевској академији, завештао је летњиковац „Звезда” на Топчидеру, и суму од 1500 дуката за његово одржавање, уз обавезу да образује Задужбину Милана Кујунџића Абердара. Фонд је био намењен и награђивању објављених радова те научне установе.

Задужбина је започела радом тек 1931. године, јер су његови даљи сродници који су полагали право на наслеђе, у име оспоре тестамента, покренули судски спор са Српском краљевском академијом, који се развлачио деценијама. Академија је успела да оконча тај спор тек 1907. године, у своју корист, али је нажалост завештани летњиковац у међувремену услед небриге и елементарних непогода био сасвим уништен. Молбу за продају летњиковца упућену Министарству просвете 1910. године, одобрио је Државни савет Краљевине Србије тек 3. маја 1913. године.

Материјална вредност Задужбине била је тада 779.000 динара у сребру, са годишњим доласком од 45.000 динара. Од 1931. до 1940. године, Српска краљевска академија је додељивала годишњу награду из овог фонда за научно дело, а такође је из средстава Задужбине помагано при издавању 117 књига библиотеке Посебна издања.