Задужбина Влајка Каленића

Задужбина Влајка Каленића се налази у Београду, која данас има за циљ помоћ одличним студентима слабијег материјалног стања Економског факултета Универзитета у Београду. Задужбина је основана средствима Влајка Каленића (1851—1907) трговца, београдског обућара, економа и великог српског добротвора. Сву своју имовину је тестаментом од 30. 06. 1907. године завештао у добротворне сврхе у циљу помоћи сиромашним ученицима, хуманитарним и културним друштвима. Министарство просвете је 1931. основало Каленићеву задужбину. Фонд задужбине се попуњава рентирањем Зграде у улици Светогорска 12 у Београду, површине 2597 m², који се састоји од 32 стана и две собе. Средства се користе осим за помагање одличних студената Економског факултета слабијег материјалног стања у облику стипендија и за усавршавања у земљи и иностранству, набавку уџбеника, литературе и других средстава потребних за студирање и усавршавање, помагања установа и организација у области студентског стандарда и других облика помоћи које утврди Одбор задужбине. Имовина Задужбине је била национализована после Другог светског рата.

Београдски универзитет је почетком 21. века обновио њен рад, на основу решења Министарства културе Републике Србије из 1996. године. И то није све из фонда задужбине. На некадашњем имању знаном као “Каленића гувно”, које је Влајко добио наследством од оца, београдског папуџије по занимању, након његове смрти, 1926. године изграђена је пијаца која носи његово име “Каленића Пијаца”.